True
Muhammed Esed

Muhammed Esed


Muhammed Esed - Leopold Weiss- 20. yüzyılın başında, dünyada imparatorlukların yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde; 2 Temmuz 1900?de Avusturya- Macaristan imparator-luğunun lvow şehrinde (bugün Ukrayna?da) Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası avu-kat, dedesi hahamdı. Ailenin geleneklerine göre özel öğretmenlerinden İbrani dili ve kültürü üzerine eğitim aldı. 1918-1920 yıllarında Viyana Üniversitesinde sanat tarihi ve felsefe okudu. Prag ve Berlin?e gidip entelektüel çevrelerle tanıştı. Bir süre sinema ve tiyat-ro ile uğraştı. Gazetecilik kariyerine 1921 yılında gizli-ce Berlin?e gelen Maxim Gorki?nin eşi Madam Gorki ile röportaj yaparak başladı. 1922?de Frankfurter Allgemeine Zeitung?un özel muhabiri olarak Kudüs?e gitti. Kudüs?te kaldığı sürede birçok görüşme gerçek-leştirdi. Bir ara Siyonizm?in lideri ve 1949?da kurula-cak olan İsrail devletinin ilk cumhurbaşkanı olan Chaim Weizmann?la Siyonizm?i tartıştı. Siyonist ideal-leri, temelsiz ve gayri ahlaki buluyordu. Yazarımız kabına sığmayan biri olduğu için gittiği her yerde li-derler ve ünlü kişilerle görüşme yapıyordu. Bunlar arasında Emir Abdullah ve onun danışmanı Filozof Rıza Tevfik de vardı.
 
Yazarımız bu dönemden hemen sonra 1924 yılının mart ayında gazeteci olarak yeniden orta Doğuya gi-der. Kudüs, Mısır, Ürdün Suriye, Lübnan, İstanbul, Malta gibi yerlere seyahat eder. Bu seyahat esnasında kaleme aldığı gezi notları elinizdeki kitabı oluştur-maktadır. Bu kitap yazarımızın ilk kitabıdır. Yazarı-mız bu eserini İslam?a girmeden önce, henüz genç diyebileceğimiz yaşta kaleme almıştır.
 
Bu seyahatinden hemen sonra Kahire?ye yeniden gittiğinde Muhammed Abduh?un öğrencilerinden Ezher şeyhi Muhammed Mustafa el-Meraği ile tanışır ve Ezher?de Arapça öğrenir. 1926 yılında da eşiyle birlikte İslam?ı kabul eder ve Muhammed Esed adını alır; ertesi yıl da eşiyle birlikte hacca gider. Yaklaşık altı yıl Arabistan?da yaşar; bu sırada İslami bilgilerini geliştirir. Bundan sonraki hayatının çoğunu İslam ülkelerinde farklı görevler üstlenerek geçirir. En son kaldığı Pakistan?dan siyasi karışıklıklar yüzünden ayrılarak hayatının kalan kısmını İsviçre, Fas, Porte-kiz ve ispanya?da ilmi çalışmalarla geçirir.
 
Muhammed Esed?in, İslam?a girişinden önceki yıl-larının öyküsü bir sığınak arayışı içinde olan; mace-racı bir seyahat arzusu tarafından kuşatılmış ve İs-lam?ı benimseyene kadar huzursuz ruhunu teskin edememiş bir adamın ruhsal serüvenini yansıtır. İs-lam?ı kabulünden sonra da ruhun derinliklerinden aklın genişliğine bir yol açmış, düşünen Müslümanla-rın hem vicdanı hem de iz?anı olmuştur.
 
Muhammed Esed, bir gazeteci, yazar, gezgin, dip-lomat, Müslüman düşünür, Kur?an-ı Kerim?i meallendiren, otobiyografisini en iyi yazan kişi olduğu gibi gittiği her yerde iz bırakan, girdiği her toplumda kabul gören ve hayatında hep yüksek hareketlilik gösteren bir mütefekkir olmuştur. Doğu?nun Roman-tik olmayan yüzü, Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Sahihi Buhari: İslam?ın ilk yılları, Mekke?ye Giden Yol, İslam?da Yönetim Biçimi, Kur?an Mesajı: Meal ve Tef-sir, ayrıca henüz Türkçe?ye çevrilmemiş olan, makale ve radyo konuşmalarından oluşan “This law of ours and other essays” eserleri vardır.
 
Muhammed Esed ilmi araştırmalar için kaldığı İs-panya?nın Gıranada şehrinde 20 Şubat 1992 yılında vefat etmiştir.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat