True
Mustafa Çevik

Mustafa Çevik


Adıyaman’da doğdu. 1985’te Adıyaman Lisesi’nden, 1990’da ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Felsefesi alanında doktora unvanı aldı. 2011 yılında doçent unvanı aldıktan sonra aynı yıl Post-Doktora için TÜBİTAK tarafından Oxford Üniversitesine misafir öğretim üyesi statüsüyle gönderildi. Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Brezilya, Endonezya dâhil olmak üzere çok farklı ülkede ders, konferans ve seminer vb. bilimsel çalışmalarda bulundu. Uluslararası hakemli dergi olan ve hem Türkçe hem de İngilizce yayınlanan Beytulhikme An International Journal of Philosophy’nin editörlüğünü yapmaktadır.
 
Yazarın çalışmalarından bazıları şunlardır:
 
Telif Kitap
1-David Hume’un Bilgi Kuramı, İlahiyat Yayınları, Ankara 2005
2-David Hume ve Din Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006
3-Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu (Editörlük), Adıyaman 2009
4-Mevlana’da Aşk ve Varoluş, İnsan Yayınları, İstanbul 2014, (2014) Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülü)
5-Tarih Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara 2014
 
Çeviri-Sadeleştirme Kitap
1-Tasavvufun On Esası, Necmuddin Kübra ve İ. Hakkı Bursevi’den Çeviri, Bedir Yayınları, İstanbul 1991.
2-Dinin İnanç İlkeleri (El-İbane An Usul Ed-Diyane) Ebul Hasan El- Eş’ari, İlahiyat Yayınları, Ankara-2005. Makale
1-Farabi’s Utopia and It’s Eschatological Relations, Journal Of Islamic Research, Vol:3 No:2 December 2010.
2-David Hume’da Mucize ve Nedensellik, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2012, vol:2 No:4.
3-First Cause in Hume’s Philosophy, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2013, vol:3 No:5.
4-God and Gender in Islam, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2013, vol:3 No:6.
5-David Hume’da Kötülük Sorunu, Dini Araştırmalar, sayı 16, (2003). 6-Eş’ari’nin el-İbanesinde Antropomorfik Unsurlar, Sakarya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, (2004) 
7-Bir Ateizm Ahlâkının İmkânı Üzerine, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8 Sayı 1 Ocak - Haziran 2008, s. 91-102.
8-Rume’s Tolerance Between Pluralism and Exclusivism, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat