True
Betül Ahmed Cündiyye

Betül Ahmed Cündiyye


1974’te Halep’te doğdu. Halen Suriye/Halep Üniversitesi, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Arap Dili Bölümü, Edebiyat Nazariyesi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1996’da Halep Üni-versitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arap Dili Bölümünden mezun oldu. İki kez eğitim üstün başarı belgesi olarak Şehit Basıl sertifikası aldı. 2005’te Arap Dili Bölümü, Edebiyat Nazariyesi Bilim Dalında “Hicri III. Asır Araplarında Şiir Dilinin Fonksiyonu” adlı teziyle mastırını tamamladı. 2010’da yine Arap Dili Bölümü, Edebiyat Nazariyesi Bilim Dalında “20. Asır Modern Arap Şiirinde Fonksiyon Kavramı ve Düzeyleri” adlı teziyle doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanı aldı.
 
Belli başlı araştırma yazıları şunlardır:
 
“Gerçek ile Hayal Arasında Edebiyat Dersi” - Halep Üniversitesi, İl-mi Dergisi.
 
“Edebiyat Mirası Türleri; Medeniyetsel Bir Bakış” - Yermuk Üniversi-tesince düzenlenen “Edebiyat Türlerinin Tedahülü” konu başlıklı sem-pozyumda sunuldu.
 
“Çağdaş Arap Şiirinin Medeniyetsel Rolü: Eski Ekol ve Yeni Ekol” Halep Üniversitesi, İlmi Dergisi.
 
“Çöküş ve Etkinlik Krizi: Sebep ve Sonuçlarına Dair Bir Sondaj” - Halep Üniversitesi, İlmi Dergisi.
 
“Ferdin İradesi ile Toplumun Sultası Arasında Edebi Türün Doğuşu ve Gelişmesi” - Halep Üniversitesi, İlmi Dergisi.
 
“Gelenek ile Çağdaşlık Arasında Şiirsel Hayalin Doğası ve Sınırları” - Halep Üniversitesi, İlmi Dergisi.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat