True
Esat Arslan

Esat Arslan


1976’da, Şafii mezhebine bağlı melez bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır, Silvan’da dünyaya geldi. Bir entelektüel olarak Şafii’den ve melezliğinden ömür boyu etkilendi. İslam hakkında tartışmaların canlı olduğu bir ortamda çocukluğunu yaşadı. 1990 yılında Bediüzzaman’la tanıştı ve onun verdiği ivmeyle lisede (Ankara Atatürk Anadolu Lisesi) matematik ve doğal bilimler alanında hayli sivrildi. 1999’da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminde matematik, fizik, iktisat ve edebiyat bölümlerinden dersler aldı. Bu sırada felsefe, ilahiyat ve toplumsal düşünce konularında yoğun bir biçimde okumalar yaptı. 1998 yılında Nur Cemaati’nden ayrıldı, fakat Bediüzzaman’ın projesinden kopmadı. 2004 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’ne, Aydınlanmacı Bir İslam Düşünürü olarak tanıttığı Bediüzzaman’ın Cumhuriyet-öncesi toplumsal ve fıkhi / hukuksal düşüncesi üzerine tezini verdi. Yüksek lisans eğitimi esnasında Sanat Tarihi bölümünde öğretim asistanlığı yaptı ve ilahiyatın yanında özellikle Nietzsche-sonrası felsefe ve modernite sorunsalı üzerine yoğunlaştı. 2006 yılında yaşadığı bir buhrandan sonra akademik eğitimine son verdi ve Kur’an okumaya yoğunlaştı. Bu sırada bürokrat olmak üzere KPSS kursuna gitti ve hukuk, iktisat, maliye, muhasebe gibi disiplinlerin altında yatan felsefeyle hemhâl olma şansı buldu. Bir süre Tarım Bakanlığı’nda bürokrat olarak görev yaptı. 27 Nisan Darbe girişiminden sonra Genç Siviller Rahatsız grubunda aktif olarak çalıştı. Fakat bürokraside ve siyasette yükselme çabasının kendine göre bir kariyer hedefi sunmadığını anlayınca darbe tehlikesi kalkınca akademik hayata geri döndü. 2008 yılında öğrencisi olduğu ODTÜ Sosyoloji bölümü yüksek lisans eğitimini, 2010 yılında, akademik kariyeri öteleyip, Doğu’dan ve Batı’dan pek çok alanda pek çok klasiği taramaya karar vermiş olduğu için, bilinçli olarak bitirmemiştir. Yazarın, Roma’ya Karşı Galyalılar adlı kitabı haricinde, 2006-2017 yılları arasında tamamlamış olduğu altı ciltlik Tamamlanmamış İslam Yazıları adlı bir ‘ırmak kitabı’ daha vardır.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail   : info@ilimyurdu.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat